BEŽNÁ VSTUPENKA

BEŽNÁ VSTUPENKA

Bežná vstupenka

8€

2 hodiny

Dospelý do 62 rokov

Bežná vstupenka

10€

4 hodiny

Dospelý do 62 rokov

Bežná vstupenka

15€

1 deň

Dospelý do 62 rokov

Bežná vstupenka

8€

2 hodiny

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Bežná vstupenka

10€

4 hodiny

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Bežná vstupenka

12€

1 deň

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Bežná vstupenka

25€

4 hodiny

Celodenný rodinný balík 2+1

Bežná vstupenka

35€

1 deň

Celodenný rodinný balík 2+1

Bežná vstupenka

35€

4 hodiny

Celodenný rodinný balík 2+2

Bežná vstupenka

45€

1 deň

Celodenný rodinný balík 2+2

Bežná vstupenka

25€

4 hodiny

Celodenný rodinný balík 1+2
(1 dospelý 2 deti)

Bežná vstupenka

33€

1 deň

Celodenný rodinný balík 1+2
(1 dospelý 2 deti)

Bežná vstupenka

150€

1 deň

Pemanentka 10+1

deti do 3 rokov – ZDARMA

za dospelú osobu sa považuje hosť od 15 do 62 rokov

za dospelú osobu nad 62 rokov sa považuje hosť, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, zdravotná karta alebo vodičský preukaz /

zdravotne ťažko postihnuté osoby môžu kúpiť zvýhodnený lístok v prípade, že sa preukážu s platnou ZŤP kartou

rodinný balík (2+1) obsahuje vstupenku pre 3 osoby, kde sú maximálne 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 15 rokov

rodinný balík (2+2) obsahuje vstupenku pre 4 osoby, kde sú maximálne 2 dospelé osoby a maximálne 2 deti do 15 rokov

rodinný balík (1+2) obsahuje vstupenku pre 3 osoby, kde je 1 dospelá osoba a maximálne 2 deti do 15 rokov