CENY PRE ČIPOVÝ NÁRAMOK

CENY PRE ČIPOVÝ NÁRAMOK

Čierny čipový náramok

26€

2 dni

Dospelý

Čierny čipový náramok

38€

3 dni

Dospelý

Čierny čipový náramok

49€

4 dni

Dospelý

Čierny čipový náramok

61€

5 dní

Dospelý

Čierny čipový náramok

69€

6 dní

Dospelý

Čierny čipový náramok

72€

7 dní

Dospelý

Čierny čipový náramok

23€

2 dni

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Čierny čipový náramok

32€

3 dni

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Čierny čipový náramok

41€

4 dni

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Čierny čipový náramok

50€

5 dní

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Čierny čipový náramok

59€

6 dní

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

Čierny čipový náramok

62€

7 dní

Dospelý nad 62 rokov

Deti od 3 do 15 rokov

ZŤP

*Vstupy na aktivované čierne čipové náramky je možné využiť do 10 dní od prvého začatého dňa a ich platnosť je obmedzená na počet aktivovaných dní. Návštevníci majú možnosť vynechať deň medzi návštevami. K aktivovaniu čiernych čipových náramkov s poukážkami na vstup, i bez nich je potrebné predložiť ubytovacie kupóny, t.j. potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie 1,00€ za 1 prenocovanie.

Náramok oprávňuje na vstup s jedným prerušením.