Skip to content

Veľký Meder a okolie

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Reformovaný kostol v Ižope

Ižop bol starou rybárskou dedinou blízko Veľkého Medera a už v roku 1297 tu stál kostol sv. Klementa. Kostol dedinčanov, ktorí medzičasom…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Pamätník pridelenia mestských výsad

Na konci Námestia Bélu Bartóka a na začiatku Starej ulice stojí pamätník. Kráľ Matej 15. decembra 1466 pridelil mestu štatút poľnohospodárskeho…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Námestie Bélu Bartóka

Námestie dostalo pomenovanie po svetoznámom maďarskom hudobnom skladateľovi Bélovi Bartókovi, ktorý počas zbierania ľudových piesní…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Námestie hrdinov vo Veľkom Mederi

Dve svetové vojny 20. storočia poznačili všetky zúčastnené krajiny. Vojny spôsobili nevídané pustošenie. Prechod frontov cez mestá a dediny…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Pamätihodnosti okolo katolíckeho kostola

Na konci Námestia Bélu Bartóka a na začiatku Starej ulice stojí pamätník. Kráľ Matej 15. decembra 1466 pridelil mestu štatút poľnohospodárskeho…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Socha vojvodu Arpáda

Socha bola postavená v roku 2008 z príležitosti stretnutia miest a obcí v Karpatskej kotline s názvom „Megyer”.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Základný kameň položili v roku 1784. Štvrtého decembra 1785 bol kostol odovzdaný do užívania reformovanej kresťanskej cirkvi vo Veľkom Mederi…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Kostol rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša

Základný kameň nového kostola bol položený v roku 1899. Zariadenie a výzdoba kostola pochádza z období po roku 1900. Vysvätený bol 28. októbra 1900 a…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Socha svätého Štefana – uhorského kráľa

Socha bola postavená v roku 2000 pri príležitosti 1000. výročia vzniku uhorského štátu.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Starý dub Mateja Korvína

Na tomto mieste stojí dub, pod ktorým v roku 1466 prijal kráľ Matej Korvín richtára a posolstvo mesta. Podľa povery pri ňom priviazal svojho koňa…

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Vlastivedný dom

Dom bol postavený v roku 1836 a odzrkadľuje spôsob života sedliactva v oblasti. Zbierka umožňuje pohľad do sedliackej bytovej kultúry z konca 19. a…

Máte záujem?

Stačí prísť alebo nás kontaktujte!