Skip to content

Veľký Meder a okolie

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Ižope

Ižop, časť mesta Veľký Meder, bol starou rybárskou dedinou. Nachádza sa tu „Reformovaný kostol“. Je to jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z prvej polovice 19. storočia. Stojí na mieste staršej stavby, z ktorej sa mali dochovať obvodové múry. Veža bola pristavaná v roku 1924.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Pamätník pridelenia mestských výsad

Pamätník stojí na konci Námestia Bélu Bartóka a na začiatku Starej ulice. Bol postavený v roku 1996 z príležitosti 530. výročia udelenia mestských privilégií kráľom Matejom Korvínom  15.12.1466.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Socha Bélu Bartóka

Socha bola postavená v roku 1992 pri príležitosti 100. výročia založenia mestského speváckeho spolku L. Bárdosa. Nachádza sa na nám. Bélu Bartóka.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Pamätník obetiam 2. svetovej vojny

Bol postavený mestom Veľký Meder na Námestí Hrdinov v roku 2004. Na pamätníku sú mená vojakov (115 mien), ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Pamätihodnosti okolo kostola rímskokatolíckej cirkvi s. Mikuláša

Kaplnka v areáli rímskokatolíckeho cintorína, Budova bývalej rímskokatolíckej školy, Rímskokatolícky cintorín, Hrob Józsefa Szeiffa lekára maďarskej revolučnej armády v roku 1849, Kríž s Ukrižovaným, Socha sv. Jána Nepomuckého, Socha Panny Márie, Socha Sv. Štefana, Drevená socha vo výklenku budovy bývalej rímskokatolíckej školy, Historický park mesta Veľký Meder

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Socha vojvodu Arpáda

Socha bola postavená v roku 2008 z príležitosti stretnutia miest a obcí v Karpatskej kotline s názvom „Megyer”. Nachádza sa na nám. Bélu Bartóka.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Základný kameň kostola položili v roku 1784 a 4.decembra 1785 bol odovzdaný do užívania reformovanej kresťanskej cirkvi vo Veľkom Mederi. Nachádza sa na Starej ulici.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Kostol rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša

„Základný kameň nového kostola bol uložený v roku 1899. Krížom na základy zbúraného starého kostola bol postavený nový kamenný kostol. Prvýkrát bol kostol vysvätený 28. októbra 1900 a po   oprave stavebných nedostatkov znova 5. augusta 1912. Nachádza sa na ul. Sv. Štefana.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Socha svätého Štefana – uhorského kráľa

Socha bola postavená v roku 2000 z príležitosti 1000. výročia vzniku uhorského štátu. Nachádza sa na ul. Sv. Štefana.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Starý dub Mateja Korvína

Podľa legendy na tomto mieste aj v roku 1466 stál starý dub, kde prijal kráľ Matej Korvín richtára mesta predtým, ako udelil Veľkému Mederu výsadné práva. Nachádza sa na ul. Promenádnej.

Aquapark Thermal Corvinus Veľký Meder

Želiarsky dom – Vlastivedný dom

Obytný dom postavený v roku 1836. Vlastivedný dom bol zriadený v roku 1980 so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom. Odzrkadľuje spôsob života sedliactva, zbierka umožňuje pohľad do sedliackej bytovej kultúry z konca 19. a začiatku 20. storočia. Nachádza sa na ul. Sv. Štefana.

Máte záujem?

Stačí prísť alebo nás kontaktujte!